Selected publications

Books and book chapters

BREJCHA, Jan. “Cross-Cultural Human-Computer Interaction and User Experience Design: A Semiotic Perspective”. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton, London, New York. 2015. ISBN 978–1−4987–0257–7. Available commercially from: http://www.crcpress.com/product/isbn/9781498702577.

BREJCHA, Jan. Co skrývá uživatelské rozhraní? [What the UI hides from us?] In: ČERVENKOVÁ, A., HOŘAVA, M., eds. Uživatelsky přívětivá rozhraní: První sborník o HCI v České republice. Horava & Associates © 2009, p. 43–52, 2009. ISBN 978–80–254–5295–0. Available also from: http://brejcha.name/research/brejcha_2009_hcialmanach.pdf.

Articles and papers

BREJCHA, Jan et al. Financial Literacy in China as an Innovation Opportunity. In: MARCUS, A., ed. “Design, User Experience, and Usability: Novel User Experiences”, Part II, HCII 2016, LNCS 9747, pp. 439–450. Springer International Publishing, Switzerland, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40355-7_42. Also available from: http://brejcha.name/research/brejcha_2016_finlitchina.pdf

BREJCHA, Jan et al. Chinese UI Design Guidelines 2.0. In: MARCUS, A., ed. “Design, User Experience, and Usability: Design Discourse”, Part I, HCII 2015, LNCS 9186, pp. 122-–129. Springer, Switzerland, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20886-2_12. Available also from: http://brejcha.name/research/brejcha_2015_hciixcult.pdf.

BYSTŘICKÝ, Jiří, and BREJCHA, Jan. The Cold Desert of Software Reality. In: MARCUS, A., ed. “Design, User Experience, and Usability: Design Discourse”, Part I, HCII 2015, LNCS 9186, pp. 3-–11. Springer, Switzerland, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20886-2_1. Available also from: http://brejcha.name/research/bystricky-brejcha_2015_swreality.pdf.

BREJCHA, Jan. Ideologies in HCI: A Semiotic Perspective. In: MARCUS, A., ed. “Design, User Experience, and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience”, Part I, HCII 2014, LNCS 8517, pp. 45-–54. Springer, Switzerland, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07668-3_5. Available also from: http://brejcha.name/research/brejcha_2014_hciiideology.pdf.

BYSTŘICKÝ, Jiří, and BREJCHA, Jan. Post Media: Towards a User Interface Architecture. In: MARCUS, A., ed. “Design, User Experience, and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience”, Part I, HCII 2014, LNCS 8517, pp. 519-–526. Springer, Switzerland, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07668-3_50. Available also from: http://brejcha.name/research/bystricky-brejcha_2014_postmedia.pdf.

BREJCHA, Jan and MARCUS, Aaron. Semiotics of Interaction: Towards a UI Alphabet. In: KUROSU, M., ed. Human-Computer Interaction, Part I, HCII 2013, LNCS 8004, pp. 13-−21. Springer, Heidelberg, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39232-0_2. Available also from: http://brejcha.name/research/brejcha_2013_hciisemiotics.pdf.

BREJCHA, Jan et al. A Cross-cultural comparison of UI components preference between Chinese and Czech users. In: RAU, P.L.P., ed. Cross-Cultural Design/HCII 2013, Part I, LNCS 8023, pp. 357–365. Springer, Heidelberg, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39143-9_40. Available also from: http://brejcha.name/research/brejcha_2013_hciixcult.pdf.

BREJCHA, Jan. User-interface as an Expression of Political Ideology. In: MAGÁL, S., PETRANOVÁ, D., SOLÍK, M., eds. Médiá a politika – Megatrendy a médiá. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, p. 245–261. ISBN 978–80–8105–251–4. Available also from: http://brejcha.name/research/brejcha_2011_megatrendymedia.pdf.

BREJCHA, Jan. Validace sémiotické analýzy uživatelských rozhraní jako metody pro expertní evaluace [Validation of UI semiotic analysis as a method for expert evaluations]. In: ŠKYŘÍK, P., ed. INFOKON – inspirace, inovace, imaginace. Masarykova univerzita Brno, 2010. Available from: http://brejcha.name/research/brejcha_2010_infokon.pdf. Presentation: http://www.slideshare.net/KISK/brejcha-jan.

BREJCHA, Jan. Semiotics in the context of usability study. In: SOUČEK, M., SLUKOVÁ, P. eds. Proceedings of the International Conference on Human-Computer Interaction and Information Services. Karlova univerzita v Praze, 2009. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/dwn/1003/6666cs_CZ_Jan_Brejcha.doc. ISBN 978–80–7399–868–4.

BREJCHA, Jan et al. Towards Better TV Interaction for Older Adults. In: Post-media Theory [online]. 2006. ISSN 1803–4055. Dostupné z: http://brejcha.name/research/brejcha_2006_elderly.pdf

BREJCHA, Jan. Towards a Philosophy of Interaction Design. In: Post-media Theory [online]. 2005. ISSN 1803–4055. Dostupné z: http://brejcha.name/research/brejcha_2005_towards.pdf

BREJCHA, Jan. Analýza GUI jako sémiotického systému [GUI analysis as a semiotic system]. In: Post-media Theory [online]. 2003. ISSN 1803–4055. Dostupné z: http://brejcha.name/research/brejcha_2003_analyzagui.pdf

Selected reviews

BREJCHA, Jan. Sémiotické inženýrství Human-Computer Interaction [Semiotic engineering of HCI]. In: Ikaros [online]. 2008, year 12, number 12. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5113. ISSN 1212–5075.

BREJCHA, Jan. Svět podle Negroponta [The world according to Negroponte]. In: Post-media Theory [online]. 2006. Dostupné z: http://brejcha.name/research/brejcha_2006_digitalnisvet.pdf. ISSN 1803–4055.

Invited lectures

BREJCHA, Jan. Sémiotika: Nástroj pro lepší uživatelský prožitek? [Semiotics: A tool for a better UX?] ACM SIGCHI Czech, České vysoké učení technické. 2010. Dostupné z: http://slideshare.net/jbrejcha/semiotika-nastroj-pro-lepsi-uzivatelsky-prozitek.

BREJCHA, Jan. Design ICT z hlediska humanitních věd [Design from the perspective of liberal arts]. Akademie výtvarných umění, Praha. 2008.

BREJCHA, Jan. Sémiotické inženýrství jako alternativní teorie HCI [Semiotic engineering as an alternative HCI theory]. Faculty of Arts UK. 2007. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/dwn/1003/3469cs_CZ_Semioticke%20inzenyrstvi.pdf.